Torrsättning

Sundbybergs båtklubb är just en klubb vilket bland annat innebär att alla som är medlemmar i klubben behöver hjälpas åt. Vi har planerat sex tillfällen inför hösten 2019 då vi tar upp våra båtar och när...

Torrsättning

Sundbybergs båtklubb är just en klubb vilket bland annat innebär att alla som är medlemmar i klubben behöver hjälpas åt. Vi har planerat sex tillfällen inför hösten 2019 då vi tar upp våra båtar och när...

Torrsättning

Sundbybergs båtklubb är just en klubb vilket bland annat innebär att alla som är medlemmar i klubben behöver hjälpas åt. Vi har planerat sex tillfällen inför hösten 2019 då vi tar upp våra båtar och när...

Torrsättning

Sundbybergs båtklubb är just en klubb, vilket bland annat innebär att alla som är medlemmar i klubben behöver hjälpas åt med olika sysslor för att få klubben att fungera. Vi har planerat sex tillfällen inför hösten...

100 årsdagen av SBK:s bildande

Den 26:e september (på årsdagen 100 år sedan klubbens första mötet) kommer det att bli en medlemsfest i Sundbyberg. Se inbjudan här: http://sundbybergsbatklubb.se/valkomna-att-fira-var-fantastiska-100-aring/

Askskärens stängning

En klubbholme är som ett sommarställe på land – man behöver stänga till det för vintern för att vi skall kunna öppna upp och använda det även nästa år. Läs mer här: http://sundbybergsbatklubb.se/askskarens-stagning-19-20-september/